Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Sự kiện nổi bật

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2015 tiếp tục phát triển

(14:08 | 16/11/2015)

 Chiều ngày 28/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc Họp (trực tuyến) thường kỳ tháng 10/2015 để nghe báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2015, chương trình công tác tháng 11/2015. Ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh, cùng tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Văn Huỳnh, Mai Anh Nhịn và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

 Sau khi nghe thông qua dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng và chương trình công tác tháng 11/2015 và các ý kiến tham gia góp ý thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được về tình hình kinh tế - xã hội, theo đó tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2015 tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá so cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, thu ngân sách, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, vận tải, du lịch. Tích cực tuyên truyền, tổ chức các hoạt động và phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; tổ chức tốt việc khởi công một số dự án; chỉ đạo tổ chức tốt các lễ hội, ngày kỷ niệm theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, tiết kiệm, hiệu quả, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai và thực hiện có hiệu quả, quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu thực hiện chưa đạt kế hoạch như: Đầu tư xây dựng cơ bản ở một số ngành, địa phương chưa được quan tâm và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, một số ngành, địa phương tiến độ giải ngân vốn đầu tư đạt còn thấp như: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (36,63%), Y tế (39,93%), Kiên Lương (25,66%); Tân Hiệp (45,34%)… xây dựng giao thông nông thôn giá trị cấp phát đạt 35,5% kế hoạch; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm có chiều hướng gia tăng, số vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông tăng so với tháng trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp tốt với các địa phương triển khai thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ, chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh trên lúa, hoàn thành thu hoạch vụ lúa Hè Thu và vụ Thu đông, tập trung gieo sạ vụ lúa Đông Xuân 2015-2016 đảm bảo đạt yều cầu kế hoạch đề ra, gắn với sớm hoàn thành và triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững, gắn phát triển sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

Ngành Công Thương tiếp tục phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tích cực tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, nhất là xuất khẩu gạo và thủy sản;

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn xem xét và có giải pháp hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp đảm bảo nguồn vốn lưu động để tổ chức thu mua nguyên liệu phục vụ nhu cầu chế biến và xuất khẩu.

Các ngành và địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo số 542/TB-VP ngày 05/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2015.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác đôn đốc các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp; hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17 và gắn với chỉ đạo hoàn thành danh mục và xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức tốt các cuộc họp báo về Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, chú trọng đầu tư phát triển 04 vùng du lịch trọng điểm cua tỉnh.

Ngành Y tế tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong thời gian chuyển mùa dễ phát sinh các dịch bệnh.

Ngành Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các ngành và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Lực lượng Công an tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp đấu tranh, phòng chống có hiệu quả tội phạm, không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức, băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, nhất là đối với địa bàn Phú Quốc; tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng, gắn với triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn; đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia tố giác tội phạm, góp phần làm giảm tội phạm trật tự xã hội; tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông.

Các ngành và địa phương chỉ đạo tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, nâng lên vai trò trách nhiệm của cán bộ công chức và người đứng đầu trong việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.