Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết công tác đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

(16:56 | 18/06/2019)

 Sáng ngày 18/6/2019, UBND huyện An Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

            Hội nghị do Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Phỉ chủ trì; cùng dự Hội nghị có Thường trực HĐND, các Ban HĐND, thành viên UBND huyện; đại diện các Ban Đảng của Huyện ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN và các ngành đoàn thể huyện. Ngoài ra, thành phần tham dự còn có Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đại diện Ban Giám hiệu và Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, UBND huyện đã triển khai, quán triệt nội dung Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND huyện An Minh về việc thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 11-4-2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Đồng thời, báo cáo sơ kết công tác đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Phỉ yêu cầu các trường, các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt nội dung, tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các văn bản của tỉnh, triển khai thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND huyện và chủ động xây dựng Đề án sáp nhập các đơn vị trường học.

Chủ tọa hội nghị giao trách nhiệm cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trực tiếp làm việc, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND các xã và các đơn vị trường học để tính toán lộ trình, xây dựng Đề án sáp nhập. Quá trình thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch; tránh tình trạng yêu cầu, khiếu nại, so bì trong đội ngũ giáo viên; làm tốt công tác tổ chức, phân công đúng chuyên môn, từng bước khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Đồng thời, giao trách nhiệm cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Ban Giám hiệu và Chủ tịch công đoàn cơ sở các trường trong quá trình thực hiện cần đặc biệt quan tâm đến công tác tư tưởng của đội ngũ giáo viên, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ./.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Hoi nghi so ket cong tac doi moi nang cao hieu qua cac don vi su nghiep cong lap.doc