Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết 87/NQ-HĐND

(15:26 | 24/09/2019)

Về việc phê chuẩn quyết toán bổ sung về thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; NQ 87.PDF