Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND

(15:27 | 24/09/2019)

 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện An Minh.

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; NQ 86.PDF