Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết số 88/NQ-HĐND

(16:19 | 24/09/2019)

 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện An Minh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; NQ 88.PDF