Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN AN MINH VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(22:58 | 07/10/2019)

          Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện An Minh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần từng bước hoàn thành các mục tiêu trong chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện An Minh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần từng bước hoàn thành các mục tiêu trong chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

            Ủy Ban MTTQ Việt Nam Huyện An Minh đã chú trọng đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch các văn bản của Mặt trận các cấp, Nghị quyết về lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của cấp ủy tại địa phương. Trong đó Mặt trận và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay, đi sâu tuyên truyền bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương,…,thông qua các buổi họp tổ, họp nhóm, các buổi tọa đàm, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn cho MTTQ Việt Nam các xã thị trấn kết hợp giữa công tác tuyên truyền vận động với hướng dẫn nhân dân thực hiện những phần việc của hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới, tạo thành phong trào rộng khắp, tạo sức lan tỏa tại cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

          Từ đầu năm đến nay, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện An Minh đã hướng dẫn thành lập 21 mô hình, trong đó có 07 mô hình về xây dựng nông thôn mới; vận động xây mới 29 cầu bê tông theo tiêu chí nông thôn mới; hướng dẫn hộ gia đình thường xuyên quan tâm chỉnh trang nhà ở, làm cột cờ chuẩn theo quy cách, trong nhà có ảnh Bác Hồ, làm hàng rào cây xanh, trồng hoa kiểng trong khuôn viên hộ gia đình và các tuyến giao thông nông thôn tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, vận động xây mới 152 lò đốt rác và xử lý rác thải; đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.

          Ủy ban MTTQ còn huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện công tác an sinh xã hội, đã vận động cất mới 49 căn nhà đại đoàn kết, tặng 11.654 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo; cấp 184 suất học bổng và 20 ngàn quyển tập cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi… với tổng các hoạt động trị giá trên 5 tỷ đồng. Bên cạnh, MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và các ngành chuyên môn giới thiệu việc làm, hướng dẫn cách làm ăn, vận động nhân dân mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 8,21%, hộ cận nghèo 4,97%.

           Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Minh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa và phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm xây dựng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố. Phát huy tốt vị trí, vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị, tích cực tham gia xây dựng  xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2019 cùng với các cấp, các ngành và địa phương xây dựng 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới./. 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; MTTQ AM Tham gia xây dựng nông thôn mới 2019 (3) (1).doc