Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Huyện ủy An Minh triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019

(19:32 | 12/12/2019)

 Ngày 27/11/2019, Huyện ủy An Minh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng chí Võ Minh Lễ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Minh chủ trì hội nghị.

hu.jpg 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Thiện Nhân)

 
Tại hội nghị, các đại biểu là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện đã được tiếp thu Kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy An Minh về thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Theo đó, Huyện ủy An Minh yêu cầu các cấp ủy đảng, tập thể và cá nhân đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng và đúng thực chất. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nễ nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không kiên quyết bảo vệ, thấy sai không kiên quyết đấu tranh. Cần mạnh dạng nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, thực hiện đánh giá phải liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp huyện An Minh phải hoàn thành trong  tháng 12 năm 2019.
 
Tin: Hoàng Đảm
 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; huyen ủy an minh trien khai kế hoạch kiểm điểm năm 2019 (2).doc