Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

(16:23 | 29/04/2020)

 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QD 677.PDF