Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6/2020 VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

(10:11 | 03/06/2020)

    Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người, là nơi bảo tồn, lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. 

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá ứng xử tốt đẹp trong gia đình” là dịp các ngành, các cấp, các đoàn thể tuyên truyền cổ động, khuyến khích tấc cả các gia đình phải thường xuyên chung tay góp phần gìn giữ, lưu truyền và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống ứng xử tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam; thực hiện bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình. Đặc biệt, Ngày Gia đình Việt Nam năm nay được tổ chức vào Tháng hành động quốc gia về phòng, chống, bạo lực gia đình với chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội” chúng ta có thể thấy vai trò của gia đình vô cùng quan trọng trong sự hình thành nên hạnh phúc của mỗi người; đảm bảo giữ vững các giá trị văn hoá truyền thống của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

* Các thông điệp truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam 
- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc;
- Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;
- Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh;
- Yêu thương và Chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình;
- Ông bà, cha mẹ mẫu mực - Con cháu thảo hiền;
- Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình;
- Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người;
- Gia đình - tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những con người khỏe mạnh để xây dựng đất nước.

* Các thông điệp truyền thông Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 
- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập, phát triển toàn diện của trẻ em;
- Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật;
- Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật;
- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình;
- Kinh phí và nhân lực là hai yếu tố quan trọng trong triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình;
- Trẻ em chứng kiến hoặc bị bạo lực gia đình, khi trưởng thành có nguy cơ gây bạo lực với người khác cao gấp 03 lần những trẻ em khác;
- Nạn nhân bạo lực gia đình cần nâng cao ý thức phòng ngừa và kịp thời tìm đến địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để được tư vấn, hỗ trợ;
- Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho tiến bộ xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.

                                                                                                                                                                                                                Tin, ảnh: Hân Di
 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; ngày gia đình việt nam.docx