Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hội LHPN huyện An Minh Thi đua yêu nước cần phải chọn việc khó để làm

(10:10 | 17/07/2020)

Phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội phụ nữ cần phải chọn việc khó để làm, đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thu Nhanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh Kiên Giang và cũng là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hồng Lam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện đối với Hội LHPN huyện An Minh tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 gắn với tổng kết chuyên đề cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch giai đoạn 2016 - 2020.

Trong 5 năm qua (giai đoạn 2015 - 2020), các cấp Hội Phụ nữ huyện An Minh đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Đồng thời thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nổi bật là xây dựng các công trình, phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới; thành lập hàng chục tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất giúp nhau phát triển kinh tế. Đặc biệt, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” được phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký tham gia. Phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà được đội ngũ nữ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, qua đó có gần 100% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu Phụ nữ hai giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đi đôi với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, việc đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện, qua đó thành lập được 170 mô hình làm theo Bác với những việc làm thiết thực, có ý nghĩa, nổi bật là việc thực hành tiết kiệm, giúp đỡ nhau thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. 

Mô hình trồng màu của hội viên phụ nữ ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh

Thực hiện tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, trong 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện An Minh đã vận động xây dựng được 12 căn nhà mái ấm tình thương tặng gia đình hội viên phụ nữ nghèo; hỗ trợ cho 6.239 hội viên phụ nữ nghèo vay vốn làm ăn phát triển kinh tế, qua đó đã có 889 hộ hội viên phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Bên cạnh, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới được các cấp hội trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. Các cơ sở Hội đã xây dựng được 61 công trình/phần việc, đạt 111% chỉ tiêu; qua đánh giá có 100% gia đình cán bộ và  91,58% gia đình hội viên đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”.
Thông qua các phong trào thi đua nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên và phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực, đã có 6.768  phụ nữ tự nguyện gia nhập tổ chức hội. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên chiếm gần 82%, 100% cơ sở hội được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Qua 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội phát động, toàn huyện đã có 125 lượt tập thể và 169 cá nhân được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành biểu dương, khen thưởng. Trong đó nổi bật là Hội LHPN huyện đã 02 lần được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ.

 

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng
tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025

Tuy nhiên, qua 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhận thức của cấp ủy về vai trò của Hội và công tác bình đẳng giới đối với cán bộ phụ nữ ở một số nơi còn dè dặt; sự chia sẻ của nam giới với phụ nữ chưa nhiều, còn tư tưởng định kiến về giới và tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn; Phụ nữ còn thiệt thòi trong hưởng thụ về đời sống văn hóa, tinh thần; một bộ phận chị em còn tư tưởng an phận, thiếu tự tin trong cuộc sống. Trong hệ thống tổ chức Hội cho thấy từng lúc, từng nơi còn chậm đổi mới nội dung và biện pháp thực hiện. Một số nơi chưa lấy công tác thi đua làm đòn bẩy để thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ công tác hội. Ở một vài cơ sở chưa nhân rộng các điển hình tiên tiến hoặc có mô hình tiên tiến nhưng chưa thực sự toàn diện; một bộ phận phụ nữ chưa phát huy tính tự lực, tư cường, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của tổ chức Hội và Nhà nước.
Giai đoạn 2020 - 2025, Hội LHPN huyện An Minh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp Hội Phụ nữ; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của Hội; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác Hội đồng thời thực hiện tốt các cuộc vận động do Trung ương Hội phát động. Phấn đấu hàng năm có 100% cán bộ, 90% hội viên và 70% quần chúng phụ nữ tham gia thực hiện các phong trào thi đua; 100% cơ sở Hội xây dựng từ 1-2 mô hình mới thu hút, tập hợp hội viên; có từ 75% trở lên phụ nữ trong độ tuổi vào tổ chức Hội; Đến cuối nhiệm kỳ không còn cơ sở hội tập hợp dưới 50% phụ nữ trong độ tuổi tham gia hoạt động Hội… 
Để đạt được những mục tiêu trên, theo đồng chí Nguyễn Thu Nhanh, phó chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh Kiên Giang và đồng chí Trần Hồng Lam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, muốn nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới thì các cấp hội phụ nữ huyện An Minh cần phải chủ động, sáng tạo trong việc chọn xây dựng mô hình, việc làm mang tính bền vững. Phải biết chọn việc khó, chưa làm được và chọn những phần việc phù hợp với khả năng thực tế để phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, Tỉnh và Đại hội phụ nữ các cấp. Phát huy vai trò của chi hội, Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ để nâng cao chất lượng mô hình. Mạnh dạn tham mưu với cấp ủy, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình phát triển bền vững, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Bên cạnh thực hiện tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ đồng thời tạo điều kiện để chị em được hưởng thụ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần./.

                                                                         
                                                                          Bài, ảnh: Ngọc Sương
 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Hội nghị Điển hình tiên tiến Hội phụ nữ.docx