Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

An Minh biểu dương các điển hình tiến tiến trong Phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

(08:56 | 26/08/2020)

UBND huyện An Minh vừa tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 gắn với triển khai, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Lâm Văn Triều, Phó bí thư Thường trực  Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Phỉ, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

Thực hiện Phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 – 2020, các cấp, các ngành, dân và quân huyện An Minh đã nỗ lực thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.  Phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân đã vượt qua nhiều khó khăn, thử  thách để vươn lên đóng góp công sức, vật chất vào sự phát triển chung của huyện. 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phỉ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đánh giá cao những đóng góp của các tấm gương điển hình tiên tiến trong 5 năm qua và mong muốn các gương điển hình tiên tiến tiếp tục phấn đấu, thi đua và rèn luyện để ngày càng có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của địa phương, đơn vị và của huyện nhà. 
 

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng

Tại hội nghị, có 46 tập thể và 100 cá nhân điển hình tiên tiến được UBND huyện biểu dương, khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước huyện An Minh, giai đoạn 2015 – 2020./. 

Tin: Hoàng Đảm; ảnh: Phát Tài
 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Hội nghị điển hình tiên tiến.docx