Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

An Minh tổng kết 05 năm Phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016 - 2020

(07:54 | 28/08/2020)

Qua 05 năm triển khai thực hiện Phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn huyện An Minh đã có trên 630 mô hình được công nhận các cấp. Nét mới trong Phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện An Minh chính là sự đa dạng trong thực hiện, nhiều mô hình ra đời xuất phát từ thực tiễn và giải quyết những vấn đề khó khăn đặt ra tại địa phương như: vận động xây dựng cầu lộ nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội...

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng

Tại hội nghị, có 35 mô hình, điển hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng cấp huyện; 09 mô hình, điển hình được khen thưởng cấp tỉnh và 01 mô hình được đề nghị khen thưởng cấp Trung ương. Ngoài ra, có 02 tập thể và 07 cá nhân được Ban chỉ đạo huyện khen thưởng; 01 tập thể và 01 cá nhân được Ban chỉ đạo tỉnh khen thưởng vì có thành tích tốt trong chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016 - 2020./. 

Tin: Hoàng Đảm
Ảnh: Thiện Nhân
 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; an minh tong ket phong trao thi dua dan van kheo.docx