Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Minh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020

(13:06 | 21/10/2020)

Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Minh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020

Ngày 19/10, Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện An Minh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020. Ông Lê Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Đại diện NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Mỹ Nương, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Kiên Giang và các thành viên Ban Đại diện NHCSXH huyện.

(Ông Lê Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,

Trưởng Ban Đại diện NHCSXH huyện phát biểu kết luận hội nghị)

Tính đến ngày 30/9 tổng nguồn vốn đạt 263.580 triệu đồng, tăng 20.142 triệu đồng so đầu năm. Trong đó, nguồn vốn cân đối chuyển từ Trung ương đạt 221.408 triệu đồng; huy động vốn tại địa phương đạt 28.666 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương 13.506 triệu đồng. Doanh số cho vay đạt 41.158 triệu đồng, với 1.510 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ đạt 21.368 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 263.484 triệu đồng, tăng 20.003 triệu đồng so với đầu năm; toàn huyện hiện có 248 tổ  tiết kiệm và vay vốn.
     Trong 9 tháng đầu năm 2020, vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 948 người, giúp cho 65 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 582 công trình nước sạch và 414 công trình vệ sinh; xây dựng 75 căn nhà cho các đối tượng chính sách. 
Thời gian qua, Ban đại diện NHCSXH huyện tiếp tục đẩy mạnh cho vay theo các  chương trình, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay, thu nợ, thu lãi theo quy định. Chất lượng tín dụng được nâng lên, nợ quá hạn giảm 1.074 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ giảm 0,54%. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện còn 3 xã có nợ quá hạn trên 2% (xã Đông Hưng A 3,1%, Đông Hòa 2,52% và Tân Thạnh 2,44%).
            Kết luận Hội nghị ông Lê NgọcTùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Đại diện NHCSXH huyện đề nghị các thành viên Ban đại diện tiếp tục thực hiện quy chế hoạt động của Ban Đại diện và ý kiến chỉ đao của NHCSXH tỉnh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội; tăng cường kiểm tra, kiểm soát về sử dụng nguồn vốn, thực hiện tốt khâu bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng. Đồng thời, đôn đốc xử lý thu hồi nợ quá hạn, phấn đấu đến cuối năm 2020 nợ quá hạn giảm, còn dưới 1%. Các xã còn tình trạng nợ quá hạn do Tổ vay chiếm dụng hoặc vay ké với hộ dân phải có giải pháp xử lý dứt điểm. Các xã, thị trấn rà soát các hộ nghèo, hộ khó khăn có phương án sản xuất, có nhu cầu vay vốn báo cáo về Ban Đại điện NHCSXH huyện để có phương án phân bổ vốn giúp người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

                                        Tin và ảnh: Ngọc Nhiên
(Văn phòng HĐND và UBND huyện An Minh)
 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; nhcsxh huyen.docx