Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN AN MINH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

(07:54 | 13/11/2020)

Những năm qua công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PB, GDPL) và hòa giải ở cơ sở được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện An Minh (UB.MTTQVN) phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả, nhằm giúp người dân tiếp cận toàn diện các thông tin mang tính chính thống, tạo sự đồng thuận xã hội,  xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ngăn ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với thông tin xuyên tạc, bịa đặt với mục đích xấu, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và xã hội vào pháp luật Nhà nước. 

Thời gian qua MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, thành lập các “Nhóm nòng cốt” và  “Câu lạc bộ pháp luật” với 823 thành viên, đây là lực lượng chính tham gia thực hiện công công tác tuyên truyền nói chung, công tác tuyên truyên phổ biến GDPL nói riêng.  Qua đó sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; hội thi tìm hiểu pháp luật; trợ giúp pháp lý; tủ sách pháp luật; Panô, áp phích, các buổi tiếp xúc cử tri;... Riêng năm 2020 hình thức truyền có đổi mới ở một số nơi như thông qua hình ảnh trực quan trên máy chiếu của xã Vân Khánh Tây, hình thức vẽ tranh minh họa, của xã Đông Hưng B hoặc loa tuyên truyền của đội “Xe honda ôm phòng chống tội phạm” của xã Vân Khánh Đông và Thị trấn thứ 11,... 

Một buổi tuyên truyền pháp luật của UB.MTTQ xã Vân Khánh Tây


Tính từ đầu năm 2020 đến nay UB.MTTQ các cấp trong huyện cùng với các tổ chức thành viên đã tuyên tuyền được 534 cuộc, có 15.703 người dự; trong đó tuyên truyền PB,GDPL được 189 cuộc, có 7.078 lượt người tham dự.  Trên cơ sở rà soát chấm điểm công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019,  huyện An Minh có 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn; có 11/11 tủ sách pháp luật… Bên cạnh, UB.MTTQVN huyện đã phối hợp với Phòng Tư pháp cung cấp trên 170 loại đề cương, văn bản luật cho các báo cáo viên; đại biểu Hội đồng nhân dân và tủ sách pháp luật và cung cấp hàng ngàn tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho các xã, thị trấn. 
Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần đưa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào “Chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần đáng kể trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 
Quá trình hoạt động, UB.MTTQ Việt Nam huyện  phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư Pháp huyện nhằm tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, quan tâm củng cố đội ngũ làm công tác hòa giải, đến nay toàn huyện có 78 Tổ hòa giải với 517 thành viên, chủ yếu cơ cấu cán bộ Ban công tác mặt trận ấp, khu phố, những người có uy tín, người hiểu biết pháp luật. Với phương châm giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh tại cơ sở, góp phần làm giảm các vụ vi phạm pháp luật, hạn chế được đơn thư khiếu nại vượt cấp. Từ đầu năm đến nay  đã đưa ra hòa giải 281/287 vụ việc đạt 98% . Trong đó, hòa giải thành 261 vụ việc, đạt 93%. Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, đồng thời nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp trong cộng đồng dân cư.
 

Buổi tuyên truyền pháp luật của UB.MTTQ  xã Đông Hưng B


Phát huy hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL, thời gian tới UB.MTTQVN huyện An Minh và các tổ chức thành viên cùng các ngành có liên quan trên địa bàn huyện thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, chú trọng công tác nắm bắt dư luận xã hội; tăng cường công tác phối hợp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền PB,GDPL, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin; tham mưu đề xuất với chính quyền tạo điều kiện …nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội; giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.


                            Bài và ảnh: Phạm Thị Cẩm Hà
 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; MTTQ pho bien GDPL.doc