Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

An Minh: Tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

(15:46 | 25/11/2020)

Thời gian qua việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của một số đơn vị trên địa bàn vẫn còn có những hạn chế, vướng mắc: Một số đơn vị còn lúng túng khi làm việc và trả lời phỏng vấn với phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí, việc cung cấp thông tin cho báo chí chưa được thường xuyên, các đơn vị chưa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; chưa nhận thức đầy đủ về công tác phát ngôn và công tác truyền thông…

Thời gian qua việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của một số đơn vị trên địa bàn vẫn còn có những hạn chế, vướng mắc: Một số đơn vị còn lúng túng khi làm việc và trả lời phỏng vấn với phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí, việc cung cấp thông tin cho báo chí chưa được thường xuyên, các đơn vị chưa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; chưa nhận thức đầy đủ về công tác phát ngôn và công tác truyền thông…
Với mục đích khắc phục những tồn tại nêu trên, ngày 23/11/2020 tại huyện An Minh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang đã tổ chức mở lớp tập huấn về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí cho trên 150 học viên là trưởng các phòng ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, trưởng các ấp, khu phố trên địa bàn của huyện. Trong thời gian 01 ngày, học viên được nghe các báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Báo chí; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP; kỹ năng về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tác động của mạng xã hội đối với Việt Nam và kỹ năng xử lý, nhận diện thông tin xấu độc trên mạng xã hội...

Quang cảnh lớp tập huấn tại Hội trường UBND huyện An Minh

Những nội dung được báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cung cấp tại lớp tập huấn là những kiến thức cơ bản và quan trọng, đã giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, kỹ năng cần thiết cho người thực hiện phát ngôn của các đơn vị để cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện tốt, thường xuyên hơn, góp phần triển khai thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành theo Quyết định số 1430/2017/QĐ-UBND ngày 05/07/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, đồng thời giúp người phát ngôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin, trả lời trên báo chí và chủ động xử lý các vấn đề được báo chí phản ánh, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí kịp thời nắm bắt thông tin nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời và chính xác từ người phát ngôn, thông tin được cung cấp rộng rãi, đa dạng và chủ động trên các phương tiện thông tin đại chúng công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.
 

Thiện Nhân