Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức họp thẩm tra các văn bản thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp cuối năm 2020 HĐND huyện An Minh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(15:22 | 14/12/2020)

Ngày 11/12/2020, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức cuộc họp thẩm tra các văn bản thuộc lĩnh vực pháp chế trình Kỳ họp Thứ 24 (Kỳ họp cuối năm), Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Lê Quang Thái - Trưởng Ban Pháp chế chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Tấn Để - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông Huỳnh Văn Út - Phó Trưởng Ban Pháp chế và các ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp, Công an, Thanh tra, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Văn phòng HĐND& UBND huyện và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

Ngày 11/12/2020, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức cuộc họp thẩm tra các văn bản thuộc lĩnh vực pháp chế trình Kỳ họp Thứ 24 (Kỳ họp cuối năm), Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Lê Quang Thái - Trưởng Ban Pháp chế chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Tấn Để - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông Huỳnh Văn Út - Phó Trưởng Ban Pháp chế và các ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp, Công an, Thanh tra, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Văn phòng HĐND& UBND huyện và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

 Ảnh: Đồng chí Lê Quang Thái - Trưởng Ban Pháp chế phát biểu kết luận cuộc họp


Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe thông qua các báo cáo dự kiến trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 24, gồm: các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trên lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền; báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Các Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân; Chi cục Thi hành án dân sự năm 2020 và phương hương nhiệm vụ năm 2021.
Thảo luận tại cuộc họp, đa số đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung và đánh giá cao kết quả đạt được trong các dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, để làm rõ hơn một số vấn đề liên quan, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan chuyên môn giải trình làm rõ. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chủ trì xây dựng văn bản cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân của các vụ, việc gây mất an ninh trật tự, tội phạm và tệ nạn xã hội; cần có sự so sánh với năm trước; đối với các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng cần xây dựng giải pháp khắc phục cụ thể,…
Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị giải trình, làm rõ, lãnh đạo Ban Pháp Chế HĐND huyện tiếp thu, ghi nhận các ý kiến tham gia đóng góp của đại biểu để đưa vào báo cáo thẩm tra của ban. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa, bổ sung các nội dung, số liệu để hoàn thiện các văn bản trình Hội đồng Nhân dân theo quy định./.
 

Như Ý