Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Văn hóa, xã hội

Xem với cỡ chữAA

An Minh tập huấn kiến thức về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(10:08 | 17/07/2020)

Từ ngày 08 đến ngày 10/7/2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho hơn 160 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, phó chủ tịch UBND; Chủ tịch UBMT TQ, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân và Trưởng Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Minh.

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghe các báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản như: Công tác dân vận của chính quyền cơ sở; Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Quy tắc ứng xử và đạo đức công vụ; Thực hiện dân chủ theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11; Một số nội dung cần quan tâm thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; Một số vấn đề chính quyền cần quan tâm thực hiện Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư và Chỉ thị 16/Ct-TTg, của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Quyết định số 09-QĐ/TU, ngày 13/10/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Kiên Giang.
Thông qua công tác tập huấn, cán bộ phụ trách sẽ được trang bị thêm những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành cho cán bộ, công chức, viên chức nắm được những nội dung trong tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, từ đó, nâng lên trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở, cải cách hành chính, ý thức phục vụ Nhân dân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới./.

                                                                                            Tin, ảnh: Hằng Lê
 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; quy che dan chu.docx