Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Văn hóa, xã hội

Xem với cỡ chữAA

An Minh: Phát triển và nâng cao hiệu quả mô hình kinh tế tập thể

(13:27 | 18/08/2020)

Nhằm đổi mới toàn diện về nội dung và hình thức hoạt động của các mô hình kinh tế hợp tác, tạo sự chuyển biến rõ nét về số lượng và chất lượng của mô hình Hợp tác xã nông nghiệp. Thời gian qua, huyện An Minh phát triển có hiệu quả mô hình kinh tế tập thể mà trọng tâm là tổ hợp tác (THT), Hợp tác xã (HTX) xuất hiện ngày càng nhiều, đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương. 
Với sự tập trung chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, đến nay, toàn huyện hiện có 291 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và có 30 tổ sản xuất khác có 2.237 tổ viên tham gia sản xuất với tổng diện tích trên 5.002,53 ha. Qua đánh giá chất lượng nhiều THT hoạt động sản xuất đã đạt lợi nhuận từ 50-70 triệu/ha/năm. Thành lập được 50 HTX nông nghiệp, có 638 thành viên tham gia sản xuất trên tổng diện tích 1.570,2 ha và 01 HTX giao thông vận tải với 32 xã viên, đạt và vượt so với kế hoạch là 454,5%. Qua đánh giá, phân loại HTX hoạt động đạt loại khá, chiếm 52,94%; đạt loại trung bình, chiếm 47,06%.
 

Trao giấy chứng nhận VietGAP cho tổ hợp tác sản xuất Tôm-Lúa ấp Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh

Các THT, HTX đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của huyện, giải quyết bài toán lao động - việc làm- thu nhập cho địa phương. Các THT, HTX bên cạnh việc huy động các nguồn lực từ xã viên đã chủ động tìm kiếm nhiều nguồn vốn khác nhau để phát triển sản xuất kinh doanh, có những đóng góp thiết thực trong việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế hộ, góp phần chuyển dịch kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.
Để các THT, HTX hoạt động đạt hiệu quả, hàng năm các hợp tác xã được ưu tiên hỗ trợ tập huấn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thông qua hoạt động của hệ thống khuyến nông, khuyến ngư. Hợp tác xã được miễn giảm thu thuế, hệ thống giao thông, thủy lợi được đầu tư kịp thời tạo điều kiện cho các mô hình kinh tế tập thể phát triển. Ngoài ra, còn được hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch khi có thiên tai, dịch bệnh. Hiện nay việc bao tiêu sản phẩm nông nghiệp của các hợp tác xã có chiều hướng phát triển, như bao tiêu lúa hữu cơ cho HTX Dịch vụ tôm - cua - lúa và các THT khác với tổng diện tích sản xuất lên đến 300 ha; bao tiêu sản phẩm tôm thẻ chân trắng nuôi 2 giai đoạn trên ao lót bạt…
 

Huyện An Minh tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể cho các Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong huyện

Thực tế cho thấy, việc thực hiện công tác quy hoạch gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các xã, thị trấn vận động nhân dân hợp tác trong sản xuất và thực hiện các mô hình sản xuất phù hợp. Qua đó, thấy được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện An Minh trong việc thúc đẩy phong trào kinh tế tập thể (KTTT) phát triển, từng bước hoạt động ổn định, thu nhập của người lao động được cải thiện đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế hộ góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị, trật tự xã hội tại cộng đồng.
Thời gian tới, với những tín hiệu mới đang tác động tích cực tới phong trào phát triển KTTT, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của các ngành, địa phương và nỗ lực phấn đấu vươn lên của các hợp tác xã. Tin rằng, phong trào phát triển KTTT sẽ phát triển vững chắc, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển toàn diện của huyện An Minh./.

Ngày 04/8/2020
Huỳnh Muội
 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; An Minh Phát triển mô hình kinh tế tập thể (1) (2).doc