Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Danh bạ điện thoại

Xem với cỡ chữAA

An Minh triển khai Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm và sắp xếp trường, lớp, bố trí biên chế giai đoạn 2021–2025

(12:00 | 19/01/2021)

Ủy ban nhân dân huyện An Minh vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm và sắp xếp trường, lớp, bố trí biên chế của các đơn vị sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2020 -2025 trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Văn Phỉ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị.

Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm trên địa bàn huyện An Minh với mục tiêu nhằm thực hiện chiến lược giáo dục giai đoạn 2021-2025, gắn với việc sáp nhập trường, giảm điểm lẻ, đảm bảo mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời là định hướng hiện đại hoá, chuẩn hoá, xã hội hoá về cơ sở vật chất, công tác quản lý, công tác tổ chức dạy và học nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện. Phấn đấu đến năm 2025, có trên 50% số trường trên địa bàn huyện đạt trường chuẩn quốc gia, 02 trường trọng điểm và tất cả các trường còn lại phải đạt các tiêu chí mà nhà trường phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Đối với Kế hoạch sắp xếp trường, lớp và bố trí biên chế của các đơn vị sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2021-2025 nhằm tổ chức, sắp xếp lại hệ thống trường, lớp trong toàn huyện, khắc phục tình trạng trường có quy mô nhỏ, chất lượng giáo dục hạn chế. Sử dụng biên chế có hiệu quả; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên hợp lý, đúng quy định, đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Phấn đấu đến năm 2025 phải thực hiện việc sáp nhập 02 trường THCS và 04 trường Tiểu học (TH); xóa 22 điểm lẻ của 13 trường TH và 01 trường TH và THCS. Đồng thời các kế hoạch cũng xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình, các giải pháp chủ yếu để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. Đa số các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất với các mục tiêu và lộ trình của các Kế hoạch. Đồng thời cũng tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc đầu tư cơ sở vật chất, tính toán biên chế dôi dư sắp xếp đúng với đề án vị trí việc làm; đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc và đúng chuẩn theo quy định…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Phỉ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao thành tích mà ngành giáo dục huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn ngành giáo dục nâng cao trách nhiệm, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là chủ trương mang tính chiến lược của ngành Giáo dục và Đào tạo, nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Quán triệt việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm là xây dựng mô hình nhà trường mới với chất lượng giáo dục cao, thể hiện sự phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay./.
 

Như Ý