Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện An Minh.
(16:29 | 28/10/2019)

 Sáng ngày 17/10/2019, Đoàn giám sát của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh do ông Trần Văn Mứng, trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn, đã có buổi làm việc với UBND huyện An Minh,về việc triển khai  thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020. 

 Theo báo cáo của huyện An Minh, trong những năm qua Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã quan tâm và chỉ đạo sát thực tế; các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời và có trách nhiệm cao trong triển khai tổ chức thực hiện; Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia từ huyện đến xã được củng cố, kiện toàn, định kỳ có tổ chức kiểm tra, khảo sát đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra chương trình, kế hoạch hoạt động. Các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình, dự án dành cho người nghèo được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giảm nghèo từng bước được nâng lên, thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái trong nội bộ nhân dân. Người nghèo được đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn từ đó nâng lên về mặt nhận thức, biết phát huy tính cần cù, tinh thần chịu khó, biết khai thác có hiệu quả những tiềm năng sẵn có về lao động, đất đai, tay nghề… kết hợp với sự hỗ trợ của xã hội để phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Từ đó tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm rõ rệt, năm 2016 toàn huyện có 5.988 hộ nghèo, tỷ lệ 19,97% đến cuối năm 2018 còn 2.573 hộ nghèo, tỷ lệ 8,21%.

hdnd tinh giam sat giam ngheo.jpg
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn giám sát của Ban văn hóa – xã hội   
HĐND tỉnh Kiên Giang với UBND huyện An Minh ngày 17-10-2019
 
Tại buổi làm việc lãnh đạo UBND, lãnh đạo một số phòng ban liên quan huyện An Minh đã giải trình làm rõ các nội dung do các thành viên đoàn giám sát yêu cầu như: Việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 60, ngày 30/10/2014 của Thủ tướng chính phủ về hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, Quyết định số 1956, ngày 27/11/2009  của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020….
Kết luận buổi giám sát, ông Trần Văn Mứng, trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh,trưởng đoàn giám sát đánh giá cao và ghi nhận những, nỗ lực, cố gắng và chia sẻ những khó khăn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện An Minh trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác giảm nghèo; đánh giá hiệu quả của các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất đã được đầu tư để tiếp tục nhân rộng.Rà soát, đảm bảo các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho người dân; tích cực tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác giảm nghèo, nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững theo chương trình mục tiêu quốc gia./.
Tin và ảnh: Thái Bạo