Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Giới thiệu

  • Giới thiệu tổng quan về An Minh

    (17:03 | 18/06/2019)

    Huyện An Minh được thành lập ngày 13 tháng 01 năm 1986, theo Quyết định số 07/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) trên cơ sở tách ra từ huyện An Biên. Là huyện thuộc vùng U Minh Thượng, nằm cách xa trung tâm của tỉnh; có diện tích tự nhiên là 59.055 ha.  Dân số toàn huyện là 130.664 người, mật độ dân số 221 người/km2, có 03 dân tộc chính là: Kinh, Hoa và Khmer,… Trong đó, dân tộc Kinh chiếm đa số. Dân số trong độ tuổi lao động có khoảng 78.011 người.