Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 87

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
14/TB-UBND UBND huyện Thông báo THÔNG BÁO Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBNd huyện từ ngày 17/02/2021 dến ngày 28/02/2021 17/02/2021
12/TB-UBND UBND huyện Thông báo Thông Báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 16/02/2021 01/02/2021
17-KH/HU Huyện ủy An Minh Kế hoạch KẾ HOẠCH triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IC, nhiệm kỳ 2020-2025 31/01/2021
02/TB-HĐND HĐND huyện Thông báo THÔNG BÁO Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021 26/01/2021
157/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 22/01/2021
Số 04/TB-UBND UBND huyện Thông báo Thông Báo Lịch làm việc của Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 16/01/2021 đến ngày 31/01/2021 18/01/2021
488/UBND-NCTH UBND huyện Công văn V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 30/12/2020