Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 72

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
94/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Các lĩnh vực khác Triển khai thực hiện tháng hành động về bình đẵng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 13/11/2020
14-KH/HU Huyện ủy An Minh Báo cáo Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngành giáo dục huyện An Minh năm 2020 23/10/2020
1243/TB-UBDT Chính phủ Báo cáo Nội vụ Xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Ủy ban dân tộc năm 2020. 25/09/2020
103/TB-UBND UBND huyện Báo cáo Tài nguyên và môi trường V/v lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. 22/09/2020
201/ VP-NCTH UBND huyện Báo cáo Y tế V/v triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Khẩu trang điện tử Bluezone. 06/08/2020
92/TB-UBND UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bội huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 29/07/2020
247/BCĐ-TTYT UBND huyện Báo cáo Y tế V/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 27/07/2020