TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 143

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
59-KH/HU Huyện ủy An Minh Kế hoạch BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Xây dựng; Y tế đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid19 và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới 15/10/2021
1385/TB-SNV UBND tỉnh Thông báo BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Xây dựng; Y tế THÔNG BÁO Thi tuyên công chức năm 2021 15/10/2021
1163/STTTT-TTBCBC UBND tỉnh Công văn BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Xây dựng; Y tế Về việc tuyên truyền vận động, huy động nguồn lực cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 12/10/2021
42/KH-SNV UBND tỉnh Kế hoạch BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Xây dựng; Y tế KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức năm 2021 11/10/2021
712-QĐ/HU Huyện ủy An Minh Quyết định Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Quốc phòng; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Xây dựng; Y tế thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện An Minh 01/09/2021
7042/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Y tế Về việc kiện toàn Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện An Minh 01/09/2021
7040/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác; Công an; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Y tế Ban hành Quy chế hoạt động đường dây nóng để xử lý thông tin, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến sức khoẻ cho người dân và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện An Minh 01/09/2021