Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 10

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
159/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Nội vụ Tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2018. 27/12/2017
160/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Thanh tra Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 27/12/2017
161/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Công an Công tác khiếu nại, tố cáo năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 27/12/2017
162/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Thanh tra Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 27/12/2017
29/BC-HĐND HĐND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa VI. 28/11/2017
300/UBND-PYT UBND huyện Công văn Y tế V/v tổ chức "Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS" năm 2017. 28/11/2017
198/GM-UBND UBND huyện Giấy mời Khoa học và công nghệ Họp triển khai thực hiện một số nội dung qua kết quả kiểm tra CCHC, vận hành ISO của Tỉnh và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử huyện. 22/11/2017