Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 68

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
201/ VP-NCTH UBND huyện Báo cáo Y tế V/v triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Khẩu trang điện tử Bluezone. 06/08/2020
92/TB-UBND UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bội huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 29/07/2020
247/BCĐ-TTYT UBND huyện Báo cáo Y tế V/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 27/07/2020
03/TB-STNMT UBND huyện Báo cáo Tài nguyên và môi trường; Văn hóa, Thể thao, Du lịch Cuộc thi ảnh và thiết kế thông điệp truyền thông Bảo vệ môi trường 17/07/2020
231/UBND-NCTH UBND huyện Báo cáo Y tế V/v tổ chức phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại hội gia đình; tại lễ tang; khu dịch vụ; khu chung cư. 15/07/2020
324 /SNgV-LS-NVNONN UBND tỉnh Báo cáo Ngoại giao V/v thông báo của phía Campuchia bãi bỏ việc hạn chế xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia 10/07/2020
77/TB-UBND UBND huyện Thông báo Các lĩnh vực khác Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/6/2020 đến ngày 15/6/2020. 01/06/2020