TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 21

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
167/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Nghị quyết Về việc uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 24/03/2021
166/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện An Minh 24/03/2021
165/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện An Minh 24/03/2021
164/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Nghị quyết Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cấu Thị Trấn Thứ 11 (vượt Kênh Tân Bằng - Cán Gáo) 24/03/2021
163/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Thứ 8 - Thuận hoà 24/03/2021
162/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án đường kênh Chống Mỹ (đoạn Kim Quy đến Thuồng luồng) 24/03/2021
153/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư chương trình/ dự án đầu tư lĩnh vực Y tế năm 2021 trên địa bàn huyện An Minh 23/12/2020